Hur mycket material behöver du?

De flesta material köps i ton men olika materialtyper har olika volymvikt, dvs vikt/m3, får man olika volym beroende hur mycket materialet väger. Här kan du räkna ut ungefär hur mycket material du behöver. Ange materialtyp samt längd, bredd och djup gropen i formuläret nedan, tryck därefter knappen för att beräkna uppskattad materialåtgång.

Skall du padda materialet, exempelvis bärlager garageuppfarter, kan det åt mer än beräkningen ger. Är du osäker - kontakta oss!

Grus