Kretslopp

Kretsloppstänkande i praktiken

LBC Recycling AB återvinner anläggnings- och byggmaterial, att alla kan använda det nytt i nya byggprojekt. Vi gör det möjligt med kretsloppstänkande i praktiken. ­Målet är att skapa ett samhälle som håller i längden.

Vi vänder oss till hela marknaden, alla är välkomna. Entreprenadbolag i alla storlekar, lantbrukare, kommuner och privatpersoner. Vår förhoppning är att alla snabbt skall inse fördelarna med leveranser från LBC Recycling AB. 

Vi tar emot

 LBC Recycling AB tar vi emot anläggnings-, bygg- och rivningsmaterial som:
» Asfalt
» Betongrester
» Jord
» Parkavfall
» Schaktmassor
Vi tar däremot inte emot industriavfall och vi kontrollerar att inget miljö-farligt avfall kommer in anläggningen.

Vi säljer

LBC Recycling AB kan du köpa grus, sand, stenmjöl, stenkross, singel och dekorsten. Allt material som säljs genomgår en kvalitetskontroll innan leverans. Du kan välja att hämta materialet själv hos oss eller det levererat med grusbil eller med storsäck och kranbil.

Grus