Mottagningsavgifter

Priserna gäller från 2019-08-01.

Materialslag Kr/Ton  
Berg 0 Mindre än 700 mm.
Berg 15 Över 700 mm.
Matjord 0 Åkerjord eller liknande.
Jordmassor 35 Får ej innehålla stubbar, lera eller stora stenblock.
Park och trädgårdsavfall 312 Komposterbart material som löv, barr, gräsklipp, fallfrukt, buskar och rötter.
Ris 312 Rent ris med grövre grenar. Får ej innehålla sten eller jord.
Sopsand 475  
Sand och grus 35 Får innehålla mindre mängd marksten, kantsten, kullersten och asfalt.
Tegel 52  
Betong 190 Oarmerad betong under 500 mm. Ej blåbetong eller PCB-haltiga fogmassor.
Betong 590 Armerad betong, oarmerad betong över 500 mm. Ej blåbetong eller PCB-haltiga fogmassor.
Asfalt 45 Får ej innehålla stenkolstjära.
Stubbar 900  
Lera

750

 
     
     
     
 

Kontakta alltid maskinist innan tippning för klassning av material och lossningsplats.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Vi hanterar inte kontanter, endast betalkort eller Swish,
nummer 123 388 088 7.

Träfraktioner (rent trä och returträ) hänvisas till annan mottagare.

Mottagningsavgifter gäller för kontrollerade massor. För ej kontrollerade eller deklarerade massor tillkommer 100 kr/ton. För osorterat sammanblandat material tillkommer en sorteringsavgift på 1 500 kr/lass.

Återvunnet material

Återvunnet material till försäljning

Matjord (anläggningsjord) betongkross, tegelkross, fyllnadsmassor med mera. Kontakta oss för information.

Vi hanterar inte kontanter, endast betalkort eller Swish, nummer 123 388 088 7.

Storsäck

Vi erbjuder en stor mängd olika materialslag bl.a matjord, planteringsjord, sand, stenmjöl, bergkross, makadam och dekorsten (melerad makadam 8-16) för leverans med storsäck. Leveranser sker normalt fredagar. Vi behöver din order innan torsdag för att kunna garantera leverans under innestående veckaPriset inkluderar material, storsäck och transport. Tänk att det lönar sig att beställa flera säckar samtidigt!

Pris storsäck leverans inom zon 1 1030kr/styck tillkommande säckar 825kr/styck.

Pris storsäck leverans inom zon 2 1185kr/styck tillkommande säckar 980kr/styck

Pris storsäck leverans inom zon 3 1235kr/styck tillkommande säckar 1030kr/styck

Tillägg för dekorsten melerad makadam 8-16/16-32 och gräddvit kvartsit 8-16 150kr/säck

Zon 1 Karlstad, Hammarö, Alster, Ulvsby, Skattkärr

Zon 2 Väse, Kil centrala, Forshaga, Sannakorset

Zon 3 Vålberg, Kil ytterområden, Deje, Molkom, Grums centrala

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

SLÄPKÄRROR

455 kr/styck inkl moms. Dekorsten, rabattjord och natursand 650 kr/styck inkl moms. Pris avser last om ca:500kg.

Vi lastar ej täckta släpkärror (släpkärra med kåpa).

Vi hanterar inte kontanter, endast betalkort eller Swish, nummer 123 388 088 7.